21-22.05.2016 Zawodny na boulderowni nr 2, boulderownia nr 1 działa bez zmian

Działanie Cruxa w czasie zawodów

ZGODA rodzica/prawnego opiekuna na uczestnictwo dziecka w zawodoch do pobrania pod linkiem
http://pza.org.pl/download/573023.pdf

Zapraszamy na zawody!

Junior Balder